Rate this item
  • 5.00 / 5 5
(2 votes)

کف شامپو موها را تمیزتر می کند. عامل کف کننده در شامپوها سولفات می باشد و سولفات ها نیز برای مو زیان آور هستند و باعث محو شدن رنگ در موهای رنگ شده می باشد.لذا توصیه می شود از شامپوهای فاقد سولفات و حاوی روغن گلیسیرین استفاده کنید چراکه گلیسیرین حالتی کف مانند ایجاد کرده که بسیاری افراد به آن علاقمندند.

shampoo4

اخبار دنیای زیبایی در لیلیوم ….

Previous Post در گرمای هوا مراقب آفتاب سوختگی باشید.
Next Post نکاتی شنیدنی درباره عطر

پاسخ دهید

در روز شنیه مورخ 25 شهریور ارسالی انجام نخواهد شد و تمامی ارسال ها به روز بعد 26 شهریور موکول خواهد شد . رد کردن

codebazan