Rate this item
  • 0.00 / 5 5
(0 votes)

با پلک بالا بازی کنید.

هیچ کس با چشمهای خواب آلوده و خسته زیبا به نظر نمی رسد.پس برای فرار از چنین وضعیتی همیشه در لبه پلک بالا خط چشم بکشید.می توانید مژه های بالا را با دست عقب نگه داشته و به آرامی خط چشم را روی لبه پلک بکشید. این کار باعث می شود قسمت سفید چشم تان در تقابل با سیاهی درخشان تر باشد و چشم های شما سرحال تر به نظر برسد.

Previous Post ابروهای خود را شانه کنید
Next Post بررسی صنعت شیشه در عطرسازی

پاسخ دهید

در روز شنیه مورخ 25 شهریور ارسالی انجام نخواهد شد و تمامی ارسال ها به روز بعد 26 شهریور موکول خواهد شد . رد کردن

codebazan