Rate this item
  • 0.00 / 5 5
(0 votes)

با بخار معجزه کنید…

بخار آب داغ هم برای شفافیت پوست و هم برای نرمی موهای شما مفید است. لازم است ۱۰ دقیقه در هفته از سونای بخار استفاده کنید یا حمام را داغ کنید و ۱۰ دقیقه در آن بمانید. این کار باعث می شود بخش هایی از موی شما که وز شده یا سوخته بهبود پیدا کند و سلولهای مرده پوست جدا شود و درخشانی به پوست شما باز گردد.

Next Post ابروهای خود را شانه کنید

پاسخ دهید

در روز شنیه مورخ 25 شهریور ارسالی انجام نخواهد شد و تمامی ارسال ها به روز بعد 26 شهریور موکول خواهد شد . رد کردن

codebazan