به این مقاله امتیاز دهید
  • 0.00 / 5 5
(0 votes)

ابروهای خود را شانه کنید….

حتما یک مسواک نرم یا شانه ابرو داشته باشید و ابروهای خود را شانه کنید. می توانید یک برق لب بی رنگ را روی انگشت تان بمالید و آن را روی ابرو بکشید. بهترین روش برای این کار استفاده از ریمل ابروی شفاف و بی رنگ است.

ابرو در جهت شانه شده فیکس خواهد شد و تا چند ساعت مرتب جلوه خواهد کرد. دقت کنید اگر برق لب را روی ابروی شانه نشده بکشید خیلی وحشتناک خواهد شد.

پست قبلی با بخار معجزه کنید...
پست بعدی با پلک بالا بازی کنید

پاسخ دهید

codebazan